Condiții generale de închiriere

 

1. Definiții

„Contract” – contractul de închiriere de echipamente, inclusiv aceste Condiții generale de închiriere

“Noi”, “nouă” – Lauralu Romania

“Dvs.”, „dumneavoastră” – persoana, firma, compania sau alte organizații care închiriază echipamente de la noi.

 

Aceste condiții suprascriu termenii și condițiile pe care vi le-am prezentat, cu excepția cazului în care am fost de acord cu alte condiții în scris.

 

2. Tarifele noastre

 

2.1 Tarifele noastre pentru închiriere

Trebuie să plătiți taxele de închiriere indicate în contract în momentul în care devin scadente.

2.2 Dobânzi și alte taxe

Dacă nu plătiți suma la timp, vom adăuga dobândă la suma care este restantă la o rată egală cu 4% peste rata de bază a BNR la momentul respectiv. Tariful de încasare nu va afecta alte drepturi pe care le avem. Dobânzile pot fi debitate înainte sau după ce am obținut o hotărâre judecătorească împotriva dumneavoastră. De asemenea, trebuie să plătiți oricare dintre cheltuielile noastre pentru a recupera bani sau bunuri de la dvs.

 

3. Când începe contractul

 

Contractul intră în vigoare când ați plasat o comandă, prin care sunteți de acord să păstrați aceste condiții și să acceptăm comanda.

 

4. Livrarea, montarea și demontarea echipamentelor

 

4.1 Vom livra și ridica echipamentul prezentat în contract astfel încât să fie gata de utilizare până la data indicată în contract.

4.2 Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de compensație dacă sunt nerezolvate termene minori, dar în schimb suntem de acord să rectificăm acești termeni cât mai repede posibil.

4.3 Înainte de a livra echipamentul, vă asigurați că avem acces nelimitat pe șantier la datele pe care vi le vom notifica, care vor fi înainte de data indicată în contract pentru începerea efectivă a închirierii. Nu putem fi întotdeauna de acord să livrăm și să ne ridicăm echipamentele la alte date decât cele stipulate datorită programelor noastre de lucru.

4.4 Vă veți asigura că șantierul este accesat printr-un un drum ferm, cu durată rezonabilă și că terenul este ferm, fără nămol, arbori și obstacole deasupra capului și fără țevi îngropate care ar putea suferi daune sau pot provoca vătămări angajații noștri, ca urmare a ridicării echipamentului nostru. Dacă nu puteți îndeplini niciuna dintre aceste condiții, ne veți anunța în scris cât mai curând posibil înainte de a livra echipamentul și dacă aceste aspecte nu au fost menționate anterior, ne rezervăm dreptul de a acoperi eventualele costuri suplimentare pe care le implicați în tratarea obstacolelor, etc. În special, înainte de a construi, veți avea în vedere:

4.4.1 Furnizați-ne un studiu scris și un plan de amplasament care să identifice poziția și natura tuturor serviciilor subterane de orice natură, inclusiv detaliile persoanei (persoanelor) care efectuează ancheta și data la care a fost efectuată; sau,

4.4.2 Solicitați să vă însărcinăm ca agent și pe cheltuiala dvs. să realizați un studiu complet independent al serviciilor subterane de pe sit, să ne furnizați indemnizația scrisă în favoarea noastră cu privire la orice daune care ar putea fi cauzate persoanelor (inclusiv angajații noștri) sau a bunurilor ca o consecință a interferenței cu serviciile subterane, cu condiția să fi acordat o atenție corespunzătoare informațiilor furnizate; sau,

4.4.3 În cazul în care nu se aplică nici una din clauzele 1 și 2 de mai sus, vom efectua un studiu de bază privind serviciile subterane, limitat la identificarea serviciilor la care interferența poate pune în pericol siguranța angajaților noștri și că, în aceste condiții, să recunoaștem că nu vom fi trași la răspundere pentru nici o pierdere cauzată de daunele sau ca urmare a deteriorării oricăror servicii subterane.

4.5 Ne veți instrui exact unde va fi amenajat echipamentul și vă veți asigura că aveți autorizație de la proprietarul sitului sau organizatorului pentru a face acest lucru. Dacă trebuie să amplasăm echipamentul nostru într-un loc diferit de cel convenit sau dacă trebuie să mutăm oricare dintre echipamentele noastre după ce a fost ridicat, atunci veți fi responsabil pentru orice taxe suplimentare rezonabile.

4.6 Vom face tot posibilul pentru a livra și a ridica echipamentul exact așa cum este specificat în contract. Dacă nu putem face acest lucru din orice motiv, putem înlocui echipamentul pentru a obține același rezultat. Cu toate acestea, nu vom insista să înlocuiți echipamentele sau materialele diferit de ceea ce a fost specificat în contract.

4.7 Vom demonta și elimina de pe site echipamentele noastre cât mai curând posibil după terminarea contractului de închiriere definit. Vom face tot posibilul pentru a elimina echipamentul nostru cât mai repede posibil și vă veți asigura că avem acces liber și neîngrădit în acest scop.

4.8 Trebuie să rețineți că instalarea și montarea echipamentului implică adesea utilizarea unor instalații sau mașini grele și dispozitive similare de fixare la sol. Nu vom fi responsabili pentru terenul dvs. dupa îndepartarea echipamentului nostru. Putem furniza un sistem de aluminiu pentru deplasare, dacă este rezervat în prealabil și la un cost suplimentar care urmează să fie convenit.

 

5. Responsabilitatea dvs. când închiriați bunuri

 

5.1 Trebuie să luați în considerare și să implementați instrucțiunile pe care vi le oferim în legătură cu utilizarea în siguranță a echipamentului nostru. Veți fi răspunzător pentru orice pierdere sau deteriorare care rezultă din nerespectarea recomandărilor noastre.

5.2 Sunteți responsabil pentru securitatea generală a sitului pe întreaga perioadă în care este prezent. Sunteți responsabil de siguranța și securitatea echipamentului de când vi-l predăm până când începem demontarea. Veți remedia orice pierdere sau deteriorare a echipamentului care apare în această perioadă.

5.3 Veți efectua anchete prudente pentru a vă asigura că ridicarea echipamentului nu contravine nici unei reglementări și, dacă este necesar, obțineți orice licență și / sau consimțământ legat de ridicarea echipamentului. Ne veți despăgubi cu privire la toate costurile, cheltuielile și creanțele apărute ca urmare a nerespectării acestor cerințe.

5.4 Ne veți notifica cât mai curând posibil despre orice defecțiune sau deteriorare a echipamentului. În schimb, vom lua toate măsurile pentru a remedia acest lucru cât de repede putem. Putem efectua o taxă pentru orice vizită la fața locului, cu excepția cazului în care necesitatea unei vizite a fost ca urmare a oricărui defect inerent al echipamentului sau al manoperei noastre.

5.5 Vă asigurați că interiorul oricărei structuri este încălzit în mod adecvat atunci când este necesar, pentru a vă proteja de îngheț, gheață sau zăpadă și nu permiteți colectarea sau acumularea de zăpadă pe echipament.

 

Condiții generale pentru vânzare

 

1. Definiții

 

„Contract” – contractul de închiriere de echipamente, inclusiv aceste Condiții generale de închiriere

“Noi”, “nouă” – Lauralu Romania “dvs.”, „dumneavoastră” – persoana, firma, compania sau alte organizații care închiriază echipamente de la noi.

 

Aceste condiții suprascriu termenii și condițiile pe care vi le-am prezentat, cu excepția cazului în care am fost de acord cu alte condiții în scris.

 

2. Vânzare / Cumpărare

 

2.1 Vom vinde și veți cumpăra echipamentul și prețul indicat în contract.

2.2 Calitatea, cantitatea și descrierea echipamentului sunt cele prevăzute în contract.

 

3. Prețul și plata

 

3.1 În plus față de preț și cu orice TVA datorat, trebuie să plătiți dobânda pentru orice factură sau orice altă sumă care este restante mai mult de 14 zile de la data scadenței până la efectuarea plății, la o rată echivalentă cu 4% peste rata BNR la momentul respectiv.

3.2 Dacă doriți să anulați contractul în orice moment înainte de livrare, trebuie să plătiți 50% din preț (dacă nu este plătit la plasarea comenzii) împreună cu TVA. În cazul în care ați plătit 50% la plasarea comenzii, vom avea dreptul să păstrăm întreaga sumă ca o taxă de anulare.

3.3 Toate sumele plătite nu includ TVA, dar va fi adăugat la rata aplicabilă în momentul facturării.

 

4. Risc și Titlu

 

4.1 Riscul echipamentului vă revine dvs. când echipamentul ajunge pe sit, caz în care veți lua toate măsurile rezonabile pentru siguranța și securitatea echipamentului.

4.2 Titlul echipamentului nu va trece în posesia dvs. până când nu ați plătit integral prețul, inclusiv TVA. Dacă în orice moment orice sumă sau TVA este încă datorată nouă, veți păstra echipamentele stocate separat, asigurat și identificate în mod clar ca fiind legate de ordinul respectiv. Nu veți avea dreptul să angajați sau să vă percepeți în vreun fel ca garanție pentru orice îndatorare vreun echipament care va rămâne proprietatea noastră până când prețul va fi plătit integral. Vom fi îndreptățiți să intram pe situl sau sediul dvs. pentru a dezmembra și / sau recupera echipamentul și cu condiția să avem grijă deosebită că nu veți face nicio solicitare împotriva noastră cu privire la această intrare sau eliminare.

 

5. Livrare și ridicarea echipamentului

 

5.1 Înainte de a livra echipamentul, vă veți asigura că avem acces nelimitat la sit în datele pe care vi le vom notifica. Nu putem fi întotdeauna de acord să livrăm și să ridicăm echipamentul la date alternative din cauza altor programe de lucru.

5.2 Veți avea grijă ca situl să fie deservit de un drum ferm de acces cu o duritate rezonabilă și că situl este ferm, fără risc de inundații, arbori și obstacole deasupra capului și fără țevi îngropate sau servicii ascunse care ar putea suferi daune ca urmare a ridicării echipamentul. În mod special, înainte de a construi echipamentul, veți fi:

5.2.1 Furnizați-ne un studiu scris și un plan de amplasament care să identifice poziția și natura tuturor serviciilor subterane de orice natură, inclusiv detaliile persoanei (persoanelor) care efectuează ancheta și data la care a fost efectuată; sau,

5.2.2 Solicitați să vă însărcinăm ca agent și pe cheltuiala dvs. să realizați un studiu complet independent al serviciilor subterane de pe sit, să ne furnizați indemnizația scrisă în favoarea noastră cu privire la orice daune care ar putea fi cauzate persoanelor (inclusiv angajații noștri) sau a bunurilor ca o consecință a interferenței cu serviciile subterane, cu condiția să fi acordat o atenție corespunzătoare informațiilor furnizate; sau,

5.2.3 În cazul în care nu se aplică nici una din clauzele 1 și 2 de mai sus, vom efectua un studiu de bază privind serviciile subterane, limitat la identificarea serviciilor la care interferența poate pune în pericol siguranța angajaților noștri și că, în aceste condiții, să recunoaștem că nu vom fi trași la răspundere pentru nici o pierdere cauzată de daunele sau ca urmare a deteriorării oricăror servicii subterane.

5.3 Ne veți instrui exact unde va fi amenajat echipamentul și vă veți asigura că aveți autorizație de la proprietarul sitului sau organizatorului pentru a face acest lucru. Dacă trebuie să amplasăm echipamentul nostru într-un loc diferit de cel convenit sau dacă trebuie să mutăm oricare dintre echipamentele noastre după ce a fost ridicat, atunci veți fi responsabil pentru orice taxe suplimentare rezonabile.

5.4 Veți fi responsabil pentru obținerea tuturor avizelor legale sau de reglementare necesare, inclusiv (dar fără a se limita la) autorizațiile de construire și aprobările de reglementare a construcțiilor.